උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දීම මාර්තු 01දාට පෙර අරඹනවා: අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ.

උපාධිධාරීන් රැකියා විරහිතව මහ පාරේ කාලය ගත කිරීම වෙනුවට ඔවුන්ට රැකියා ලබා ගත හැකි අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් නිර්මාණය කළ යුතු බවත් එතෙක් රැකියා අපේක්ෂිත උපාධිධාරීන්ගේ වගකීම ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා ප්‍රමුඛ රජය භාර ගන්නා බවත් සංවර්ධන බැංකු සහ ණය යෝජනා ක්‍රම පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය  ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කරයි. අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් මහ පාරේ පහර කෑමට ලක් වූ යුගය අවසන් කිරීමට වත්මන් රජයට හැකි වූ බවයි. අනුරාධපුරේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ ය.

එහි දී අමාත්‍යවරයා මෙසේ ද පැවැසීය -

“රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රාජ්‍ය සේවයට එකත් වීමට වරම් ලබා දීම තමයි ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා ප්‍රමුඛ රජයේ අපේක්ෂාව. මාර්තු මස 01ට පෙර රැකියා ලබා දීම ආරම්භ කරනවා. සියලුම රාජ්‍ය සේවයකන්ට නිරන්තර පුහුණු වීම්, විදේශ රටවල ක්‍රියාත්මක පුහුණු ක්‍රමවේදයන් හදුන්වා දී කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂා කරන අතර ඔවුන්ට ද මෙමගින් සිය රාජකාරි පහසුවෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවස්ථාව හිමි වෙනවා.“

“අපි දන්නව මේ රජය බලයට පත් වුණාට පස්සෙ සිසුන්ට එළව එළවා පහර දීමක් සිදු වුණේ නෑ. පසුගිය කාලෙ දිගටම සිදු වුණේ උපාධිධාරීන් ආණ්ඩුවේ මැරයන්ගේ ප්‍රහාරයට ලක් වීමයි. අපේ රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය පවා යාවත්කාලීන කරන ක්‍රමවේදයකට යා යුතුයි. රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් මහපාරේ කාලය ගත කරනවා වෙනුවට රැකියා ලබා ගත හැකි අධ්‍යපන ක්‍රමවේදයක් නිර්මාණය කළ යුතුයි. එතෙක් දැනට සිටින රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ වගකීම ජනාධිපතිවරයා, අගමැතිවරයා ප්‍රමුඛ රජය භාරගන්නා බව කියන්න ඕනෙ.”  යැයි ද අමාත්‍යවරයා පැවසීය.
Powered by Blogger.